• Laborator Cihazlar
  • Ümumi laboratoriya avadanlığı
   • İnkubator
   • Soyuducu
   • Dərin dondurucu
  • Mikroskoplar
  • Biokimyəvi laboratoriya cihazları
  • Mikrobioloji laboratoriya cihazları
  • İmmunoloji Laboratoriya cihazları
  • Molekulyar sistemlər
 • Reaktivlər və sərfiyyat ləvazimatları
  • Ümumi laboratoriya reaktivləri və kimyəvi maddələr
  • Laboratoriya şüşəsi, plastik, kağız və metal materialları
  • Mikrobioloji qidalı mühitlər, Əlavələr və Sürətli Testlər
  • Mikrobioloji antiserumlar
  • Mikrobioloji Keyfiyyətə Nəzarət Ştammları
  • Su və Tullantı Suları Analiz Kitləri, Standartlar, Sərfiyyatları
  • ELISA kitləri
  • Anticisimlər
 • Tıbbi sərfiyyat ləvazimatları
  • Allergiya
   • Truetest
   • Prick Test
   • Patch Test
   • Iq Chamber
 • Tibbi cihazlar və avadanlıqlar

Close