• Layihə Məsləhət Xidmətləri çərçivəsində şirkətimizin mütəxəssislərindən yardım və dəstək istəyə bilərsiniz.
  • Layihənin mövzusuna uyğun olaraq aşağıdakılar həyata keçirilir:
    • layihə istehlak xərclərinin hesablanması,
    • layihə üçün maşın və avadanlıq tələblərinin müəyyənləşdirilməsi,
    • əməkdaşlıq etdiyimiz tədqiqat laboratoriyalarında layihə işlərinin aparılması imkanı,
    • layihənin tərəfdaşı olan istehsalçının tədqiqat laboratoriyalarında işləmək imkanı.

Xidmətimizə ehtiyacınız var?

Tibbi laboratoriyaların qurulması, təşkili və təchizatı

Close