• Laboratoriyanın qurulması üçün nəzərdə tutulan sahənin uyğunluğu barədə ilkin qiymətləndirmə,
  • Üç ölçülü memarlıq layihəsinin hazırlanması,
  • Bütün növ infrastruktur və ultrastruktur xidmətlərinin təmin edilməsi,
  • Laboratoriyaların «açar təhvil-təslim» şərti ilə hazırlanması.

Xidmətimizə ehtiyacınız var?

Tibbi laboratoriyaların qurulması, təşkili və təchizatı

Close