• Ümumi laboratoriya avadanlığı
  • İnkubator
  • Soyuducu
  • Dərin dondurucu
 • Mikroskoplar
 • Biokimyəvi laboratoriya cihazları
 • Mikrobioloji laboratoriya cihazları
 • İmmunoloji Laboratoriya cihazları
 • Molekulyar sistemlər

Xidmətimizə ehtiyacınız var?

Tibbi laboratoriyaların qurulması, təşkili və təchizatı

Close